Pris och offerter på fönster

Vill du se andras offerter och priser på fönsterbyten, fönsterinköp och renovering av fönster? Då är SägDinOffert.se rätt plats att vara på. Här kan du som vill dela med dig av din egen offert för att höra om den är rimlig och rätt göra det i vårt forum (se nedan), och du kan även ta del av andras fönsterofferter och kanske komma med egna synpunkter på deras pris förslag. Alla offerter och alla byten av fönster är olika, men genom att samla kunskapen här kommer vi alla en bit på vägen mot ”rätt” pris.

Fakta om att byta fönster

Ett fönsterbyte i Sverige kostar allt mellan 10 000 kr och över 100 000 kr beroende på omfattning och typ av fönster. det är viktigt att skilja på priset för att köpa in själva fönster (och övrigt material) samt priset du betalar för att sätta in dina nya fönster. Att byta fönster på småhus (villa eller radhus) ger rätt till skatteavdrag genom ROT, vilket innebär 50% avdrag på arbetskostnaden upp till taket på 50 000 kr i avdrag/person och kalenderår.

Vanliga fönstertyper är:

  • PVC-fönster. Plast, hållbart.
  • Träfönster. Rustikt, klassiskt, kan vara dyrt.
  • Aluminium. Snyggt och har hög livslängd.
  • Takfönster. Samlingsnamn för fönster och takkupor som sätts in i tak. Kan luta väldigt olika.

Dessa kan också kombineras i olika utföranden, till exempel är aluminum/träfönster en vanlig blandning.