Värmepumpar, priser och offerter

Letar du exempel på offerter och priser på värmepumpar? Då har du kommit till rätt startpunkt. Att installera en värmepump kan kosta mellan allt från ett fåtal tusenlappar till flera hundra tusen kronor. Med så stora prisspann och olika varianter på lösningar med värmepump finns det mycket att vinna på att säga din offert på värmepump, oavsett om det är bergvärme, luft/vatte, luft/luft eller jordvärme. Här nedan kan du läsa mer om de olika varianterna, eller direkt hoppa in i disukssionerna på våra värmepumpsforum:

Värmepump; samlingsnamn för olika tekniker

När man säger ”värmepump” kan man mena flera olika typer av tekniska lösningar som alla har gemensamt att de suger åt sig värme från världen utanför ditt hus – luften eller marken, eller till och med en sjöbotten – och sedan gör värmepumpstekniken så att denna värme stiger i temperatur och fungerar som uppvärmning i ditt hus via fläktar eller vattenradiatorer. (ett tips är att kolla upp pris för solceller)

Bergvärme är den dyraste men också mest kraftfulla värmepumpsteknologin. En normal isntallation kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor, men kan i gengäld sänka din värmeräkning med 10 000 – 20 000 kr om året. Bergvärmepumpar utvinner värme ur en borrade energibrunn, ett djupt hål som borras på din tomt.

Jordvärme är bergvärmens något billigare syskon. Här gräver man ner en slang i det ytligaste jordlagret som samlar värme. Kostar cirka 80 000 – 130 000 kr. Kallas ibland för ytjordvärme, och för markvärme.

Luft/vatten-värme är lite billigare än de två ovanstående pumparna då ingen grävning eller borrning krävs. Värmepumpen suger åt sig värme ur luften utanför huset som sedan transporeras via ditt vätskeburna värmesystem i huset.

Luft/luft-pumpen fungerar som luft/vatten, med skillnaden att värmen fläktas ut i huset. Den är alltså ”luftburen” både inne och ute.